Home > วิธีชำระเงิน

กรุณาโอนเงินมัดจำค่าออกแบบโลโก้ก่อนการเริ่มงาน ตามราคาที่กำหนดของแต่ละ Package ของค่าบริการ

 

เลือกธนาคารที่ท่านต้องการโอนเงินค่าออกแบบโลโก้ได้ทาง

icon_kbank

1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดหนามแดง  
เลขที่บัญชี 446-2-71453-5

สุริยะ ศิริธรรม

 

icon_krungsri

2.ธนาคารกสิกรไทยกรุงศรีอยุธยา สาขาเอสพละนาด รัชดา

เลขบัญชี 584-1-05226-3

สุริยะ ศิริธรรม

 

icon_scb

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 9

เลขบัญชี 066-256010-3

สุริยะ ศิริธรรม

 

และโอนเงินในส่วนที่เหลือก่อนส่งงาน

แจ้ง อีเมลล์ของท่านทาง โทรศัพท์หมายเลข 080-550-6758

Facebook : Logo3in1

หรือ E-mail : logo3in1@gmail.com