Home > บทความการออกแบบโลโก้ > ไฟล์ Ai คืออะไร

ให้บริการแปลงไฟล์โลโก้ และอาร์ตเวิค เป็นไฟล์ ai ราคา 600 บาท (อาร์ตเวิคตีราคาตามหน้างาน)
 

รูปที่สร้างขึ้นเป็นไฟล์ Ai จะสามารถขยายได้ใหญ่มากทีสุดในบรรดาไฟล์ทั้งหมด โดยไม่เสียความคมชัด
ดังนั้นการออกแบบโลโก้ส่วนใหญ่มักจะนิยมทำเป็นไฟล์ ai เพื่อการนำเอาไปใช้ที่ต้องย่อขยายไฟล์อยู่เรื่อยๆ ในการใช้โลโก้ประกอบในสื่อต่างๆ
เพราะหากโลโก้นั้นเป็นไฟล์ภาพธรรมดาที่ขนาดเล็กเกินไป หากนำไปใช้ในสือขนาดใหญ่เกินไป ภาพก็จะแตก ทำให้สื่อโฆษณานั้นดูไม่มีคุณภาพ

 

ไฟล์ ai คืออะไร
ตัวอย่างภาพที่มีคุณภาพเพียงพอ และภาพที่เล็กเกินไปจนทำให้เมื่อนำภาพไปใช้ภาพจึงแตก Vector

 

ไฟล์ Ai เป็นไฟล์จากได้จากโปรแกรม Illustrator ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบที่สร้างภาพด้วยการนำจุดหลายๆ จุดมาประกอบกัน เรียกว่า Vector ลักษณะเด่นของไฟล์ภาพที่สร้างจาก Vector คือ จะง่ายต่อการแก้ไฟล์แบบง่ายๆ เช่นการย่อ ขยาย หรือการเปลี่ยนสี

ไฟล์-ai-คืออะไร
ภาพตัวอย่างการสร้างภาพโดยการนำจุดหลายๆ จุดมาประกอบกันเป็นภาพแบบ Vector